Brak produktów w koszyku.

Klej do PCV MAFIX Alkafen, 1000 ml

76,00  (93,48  inkl. MwSt.) (93,48  inkl. MwSt.)

Szybka dostawa Szybkie płatności +48 695 995 270

Opis

Profesjonalny szybkoschnący klej konstrukcyjny do profili PCV (spawanie na zimno). Stosowany przy produkcji okien, do klejenia profili dodatkowych jak odwodnienie, komponentów żaluzji itp., w reklamie do klejenia liter i płyt piankowych. Posiada bardzo dobrą stabilność cieplną i odporność na UV.

Właściwości:

Podstawa klej dyfuzyjny, polichlorek winylu w rozpuszczalniku
Kolor warstwy po utwardzeniu ALKAFEN, NV, HV, przezroczysty, matowy ALKAFEN biały
Lepkość Stożek-płyta; +25°C, 30s
ALKAFEN NV
ALKAFEN
około
około
2200 mPa.s
3100 mPa.s
Stożek-płyta; +25°C, 60s
ALKAFEN NV
ALKAFEN
około (thix.)
około (thix.)
4000 mPa.s
4000 mPa.s
Masa właściwa EN 542 przy +20°C 0,99 g/cm3
Czas otwarcia przy 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza
Nanoszona ilość 150 µm – szkło ok. 60 sek.
Twardość funkcyjna przy klejeniu bez pasków kleju około 2 do 4 min
Czas całkowitego utwardzenia przy 20°C,
50% wilgotności względnej powietrza
około 24 h (~90%)
(odparowanie resztek rozpuszczalnika może trwać do 8 tygodni)
Minimalna temperatura stosowania od 5°C
Punkt zapłonu – 19°C
Temperatura samozapłonu +465°C

Instrukcja stosowania:
Powierzchnię należy oczyścić z tłuszczu i kurzu. Klej nanosić jednostronnie w takiej ilości, aby po połączeniu materiału nie wyciekał. Materiały po naniesieniu kleju połączyć w ciągu maks. 60 sekund, połączenie unieruchomić. Połączenie osiąga wytrzymałość funkcyjną po 2-4 minutach, pełne utwardzenie po 24 godzinach. Wyciekły klej należy usunąć nożem. Nośność połączenia klejonego uzyskiwana jest po 16 godzinach, pełne utwardzenie zależy od temperatury i wilgotności otoczenia i może trwać nawet do 8 tygodni. Nanoszona ilość kleju powinna być taka, by z klejonego połączenia nie wyciekał żaden klej. Po sklejeniu dodatkowych profili nie należy ich wystawiać na oddziaływanie wysokich temperatur (powyżej +25°C) lub promieni słonecznych przez okres 1 tygodnia – w ten sposób można zapobiec powstawaniu pęcherzy w warstwie akrylowej.

Magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +15 do +25°C, poza zasięgiem promieni słonecznych. W zamkniętym oryginalnym opakowaniu można magazynować przez 12 miesięcy. Podczas okresu magazynowania zwiększa się lepkość kleju.

Pakowanie:
1000 ml puszka aluminiowa,

Ostrzeżenie:
Producent gwarantuje odpowiednią jakość produktu w przypadku przestrzegania wymienionych procedur stosowania i prawidłowego magazynowania. Jeżeli produkt ma być stosowany w innym celu, niż opisany, należy sprawdzić jego stosowanie bezpośrednio w miejscu i warunkach, w których klejenie będzie wykonywane. W przypadku produktów stosowanych w taki sposób producent nie może udzielić gwarancji na jakość połączenia.

Nanoszona ilość przy paskach kleju: 20 mm szeroka powierzchnia klejona około 8g / na metr
40 mm szeroka powierzchnia klejona około 16g / na metr

Czas otwarcia oraz pełne utwardzenie połączenia można dokładnie określić tylko za pomocą prób, ponieważ bardzo silnie wpływa na nie rodzaj materiału, temperatura, naniesiona ilość, wilgotność powietrza i materiału, grubość warstwy kleju, nacisk i inne czynniki.

X